Algemene gegevens

Stichting KinderTuinBoerderij 't Bokje
Slochterveldweg 1
9621 TD Slochteren

Postadres:
Noorderweg 5
9621 BM Slochteren

KvK nummer: 71874240
RSIN nummer: 858883260
ANBI (in aanvraag)

Doelstelling

Door middel van het oprichten van een KinderTuinBoerderij ontmoeting en leren te stimuleren voor alle leeftijden, zodat de leefbaarheid en saamhorigheid in Slochteren en omgeving verbetert. De aanleiding en onze visie leest u hier.

De te verrichten werkzaamheden zijn
1) Het verzorgen van de aanwezige dieren en de speelweide.
2) Het exploiteren van het theehuis, aanbieden van diverse activiteiten en workshops voor alle leeftijden.
3) Educatieve activiteiten over de flora en fauna aanwezig op het terrein.
4) In samenwerking met scholen en zoveel mogelijke andere (maatschappelijke ) organisaties het aanbieden van diverse activiteiten op het gebied van groei en bloei.

De activiteiten worden uitgevoerd door medewerkers (cliënten) van een zorgpartij, die dit in et kader van hun dagbesteding uitvoeren. Daarnaast is er een pool van vrijwilligers die meedraaien in de diverse activiteiten

De wijze van verwerving van inkomsten
Het startkapitaal is verkregen middels NPG gelden, daarnaast wordt de begroting aangevuld met subsidies van diverse organisaties. De exploitatie wordt middels verkoop van producten uit het theehuis, diverse activiteiten en de tegemoetkoming die verkregen wordt voor het bieden van dagbesteding aan een zorgpartij.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het beheer is in handen van het bestuur van de stichting (de penningmeester). Gezamenlijk wordt de keuze voor de besteding middels de activiteiten vanuit de begroting vorm gegeven.

Middels jaarverslagen wordt verslag en verantwoording afgelegd.

Functies zoals in KvK

Harjo Nijboervoorzitter
Silvia Meijering-Schager   .secretaris en pr
Petra Hanninkalgemeen lid
Jan Folkerspenningmeester
Marja Venemaalgemeen lid
Diane ten Havealgemeen lid

Ondersteuners bestuur (niet KvK ingeschreven)

Diana Jonkmanondersteuner bestuur
Herman Meijeringondersteuner bestuur

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel activiteiten verslag
Momenteel zijn we nog bezig met de oprichting en de bouw van de KinderTuinBoederij. Onze activiteiten bestaan momenteel aan de daarvoor gerichte werkzaamheden. Zodra we andere activiteiten gaan organiseren benoemen we dit op de website.

Financiële verantwoording
Zodra het jaar 2020 is afgelopen maken wij een jaarverslag. Deze zult u in de loop van het jaar 2021 op deze pagina vinden.