Aanleiding

In 2013 zat Jongerenwerk Slochteren om tafel met jongeren uit het dorp Slochteren. Dit in samenwerking met Dorpsvereniging Slochteren, Plattelandsjongeren.nl en Groninger Dorpen. Tijdens deze brainstorm werden onder andere manieren gezocht om in Slochteren meer activiteiten te organiseren voor jongeren. Hier werd voor het eerst het idee van een kinderboerderij genoemd. Een van de jongeren doet een opleiding tot dierenartsassistente en wilde graag een kinderboerderij beginnen. Helaas werd dit idee toen niet gekozen. Ongeveer een jaar later kwam via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) ook de vraag binnen of in Slochteren een kinderboerderij gerealiseerd kon worden. Ditmaal kwam het idee van een dorpsbewoonster. Het leek haar een aanwinst voor het dorp. Deze twee personen zijn aan elkaar gekoppeld door Jongerenwerk Slochteren en gezamenlijk hebben zij in 2014 een werkgroep gevormd met verschillende geïnteresseerden met verschillende expertises.

Visie

Een actieve club dorpsgenoten die door middel van het oprichten van KinderTuinBoerderij ’t Bokje, ontmoeting en leren wil stimuleren voor alle leeftijden, zodat de leefbaarheid en saamhorigheid in Slochteren en omgeving verbetert.

Wie vormen het bestuur van de Stichting KinderTuinBoerderij 't Bokje

Enthousiaste buurtbewoners, jongeren uit de gemeente, die affiniteit hebben met dieren en medewerkers vanuit de (ouderen)zorg vormen de werkgroep. Binnen deze groep mensen zijn er meerdere ook actief binnen diverse andere verenigingen zoals buurtverenigingen, kerkgemeenschap, dorpscoöperatie, buurtsoos enz. We zijn dus verschillende geïnteresseerden met verschillende expertises die samen graag deze KinderTuinBoerderij willen oprichten.

Harjo Nijboervoorzitter
Silvia Meijering-Schager .secretatis en pr
Petra Hanninknotulist en subsidie
Jan Folkerspenningmeester
Marja Venemasubsidie
Diane ten Havedieren
Herman Meijeringondersteuner bestuur
Diana Jonkmanondersteuner bestuur

Klik hier om meer te lezen over het bestuur!

Klik hier voor onze AVG en Privacy verklaring