Welkom op de website van de werkgroep KinderTuinBoerderij te Slochteren waar we jullie op de hoogte gaan houden van de vorderingen van onze werkgroep!


Aanleiding

In 2013 zat Jongerenwerk Slochteren om tafel met jongeren uit het dorp Slochteren. Dit in samenwerking met Dorpsvereniging Slochteren, Plattelandsjongeren.nl en Groninger Dorpen. Tijdens deze brainstorm werden onder andere manieren gezocht om in Slochteren meer activiteiten te organiseren voor jongeren. Hier werd voor het eerst het idee van een kinderboerderij genoemd. Een van de jongeren doet een opleiding tot dierenartsassistente en wilde graag een kinderboerderij beginnen. Helaas werd dit idee toen niet gekozen. Ongeveer een jaar later kwam via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) ook de vraag binnen of in Slochteren een kinderboerderij gerealiseerd kon worden. Ditmaal kwam het idee van een dorpsbewoonster. Het leek haar een aanwinst voor het dorp. Deze twee personen zijn aan elkaar gekoppeld door Jongerenwerk Slochteren en gezamenlijk hebben zij in 2014 een werkgroep gevormd met verschillende geïnteresseerden met verschillende expertises.

Visie

Een actieve club dorpsgenoten die door middel van het oprichten van KinderTuinBoerderij ’t Bokje, ontmoeting en leren wil stimuleren voor alle leeftijden, zodat de leefbaarheid en saamhorigheid in Slochteren en omgeving verbetert.

Wie vormen de werkgroep

  • Enthousiaste buurtbewoners
  • Jongeren uit de gemeente, die affiniteit hebben met dieren
  • Vanuit de ouderenzorg medewerker voor het leggen van de verbindingen

Binnen deze groep mensen zijn er meerdere ook actief binnen diverse andere verenigingen waaronder OnS Slochteren.

Locatie

De locatie waar we momenteel mee bezig zijn en dus een mogelijke locatie zal zijn is de Slochterveldweg in Slochteren, naast de sporthal Duurswoldhal. 

Op deze locatie wordt een Intergraal Kindcentrum gecreëerd. In het Kindcentrum zullen in ieder geval twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf worden ondergebracht. In de toekomst zullen daar meer kind-functies kunnen worden ondergebracht, zoals consultatiebureau, onderwijsondersteuning en de bibliotheek. Op het achterste (zuiderlijke) deel kan de KinderTuinBoerderij worden gerealiseerd.

Dieren & Activiteiten

We zijn druk bezig te kijken welke dieren er verantwoord gehouden kunnen worden, waarmee we rekening houden met het welzijn van de dieren maar ook met de omwonenden en gebruikers van de KinderTuinBoerderij.

Over de Activiteiten hebben we natuurlijk al heerlijk zitten brainstormen. Momenteel zijn we nog niet zover om hier verder op in te gaan. Maar ook hier geldt natuurlijk weer de wensen van de gebruikers en omwonenden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de gebruikers van het Kindcentrum. 

De KinderTuinBoerderij is van en voor ons allemaal

Omdat we het belangrijk vinden dat de KinderTuinBoerderij van en voor ons allemaal is, betrekken wij u graag bij dit project. Daarom zult u in de toekomst zeker van ons horen en zullen wij ook graag naar u luisteren. Tevens hebben wij als doel om bedrijven hier in de omgeving ons te laten helpen met het realiseren van de KinderTuinBoerderij.

De werkgroep KinderTuinBoerderij 't Bokje bereiken?

Natuurlijk kan dat! We zijn al ontzettend druk hebben met alle zaken die komen te kijken bij het opstarten van een KinderTuinBoerderij, houdt u er rekening mee dat wij vrijwilligers zijn en het buiten deze werkgroep om ook een druk leven hebben. Het kan dus mogelijk even duren voor u een reactie van ons ontvangt. U kunt contact met ons opnemen via het mailadres van OnS Slochteren onsslochteren@gmail.com. Dit mailadres is in beheer van de secretaris van de werkgroep KinderTuinBoerderij 't Bokje. 

Wilt u ons een hart onder de riem steken?

Dat mag u natuurlijk! U mag dat via het bovenstaande mailadres of de facebookpagina van OnS Slochteren doen. Deze facebookpagina wordt o.a. door twee van onze werkgroep leden beheert. 

Uiteraard is de facebookpagina van OnS Slochteren bedoeld voor positieve berichten. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over onze werkgroep of maakt u zich ergens zorgen dan verzoeken wij u dit altijd via het mailadres te communiceren. 


Impressie foto

Let wel dat dit een impressie is, zodra wij meer zicht hebben op wat er komt dan laten we dat aan u weten.